RESIDÈNCIA PER A ESPORTISTES

  MÀRIUS TORRES A LLEIDA

  EMPLAÇAMENT: Carrer Narcís Monturiol, 2.  LLEIDA (Segrià)
  PROMOTOR: Generalitat de Catalunya. Consell Català de l’Esport
  PROJECTE : Puigdemasa arquitectes i Pich-Aguilera arquitectos UTE
  DATA PROJECTE :    Juny 2010
  DATA EXECUCIÓ :    
  TIPOLOGIA:  residència per a esportistes
  SUP. CONSTRUÏDA:   1.111,29 m2