Estudi d’ Impacte Acústic

    Projecte Bàsic Executiu Edifici habitatges

    Promotor: Martí Sandiumenge Merola 2009                                                               

    Arquitecte: Ramón Llobera

    El projecte consisteix en un edifici plurifamiliar situat al centre històric de la ciutat de Lleida, de planta baixa i quatre plantes pis més sota-coberta i un semisoterrani. El programa és d’habitatges de lloguer social promogut privadament amb nou habitatges: quatre d’una habitació, tres de dues habitacions i dos de tres habitacions. Un d’ells es desenvolupa en planta quarta i sota-coberta. En planta semisoterrani hi ha set trasters, les instal·lacions i un local per oficina. L’estructura del semisoterrani és de murs de formigó armat i sostre de planta baixa de biguetes de formigó in situ. A partir de la planta baixa i fins el sota-coberta tota l’estructura tan vertical com horitzontal (incloent la caixa del ascensor) és de panells prefabricats de fusta contralaminada (CLT) de gran format. Va ser el primer, edifici de cinc plantes d’alçada en aquest sistema estructural a Espanya. El total de la superfície construïda és de 941 m2, 163,53 m2 de semisoterrani i 844.03 de sobre rasant.