Vibracions

Vibracions i com afecten l'entorn

Vibracions

L’experiència portada a terme des de l’any 2000 ens ha facilitat la possibilitat d’estandaritzar i simplificar solucions constructives tot havent derivat en model d’utilitat i patent tot reconeixent d’aquesta forma l’exclusivitat i novetat de les solucions aportades.
El sistema modular anti vibratori ha estat una solució portada a terme des de la nostra empresa des de l’any 2005 tot aportant un bagatge extens amb excel·lents resultats avalats pels nostres millors clients.
Robusta és una bancada d’inercia modular d’instal.lació industrialitzada que assegura la correcta atenuació de les vibracions més complicades d’atenuar.

D’acord amb l’Annex 7. Immissió de les vibracions a l’interior dels edificis, del Decret 176/2009 del 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
Material: Formigó armat i acer inoxidable.
Pes total: 34,3 Kg
Ample: 500mm x 500mm
Gruix: 60mm
Assaig 19.09 / HMV-03 / 01.01, de el 19 de Setembre de 2019, realitzat per ICEC
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES Assaig segons norma:
Càrrega de trencament: 19,8 kN UNE-EN 1339:2004
Més Projectes

Els nostres Projectes:

Vibracions