Infraestructures

  Acústica infraestructures

  La contaminació acústica ambiental està relacionada amb el soroll causat pel trànsit de carreteres, ferrocarrils i aeroports, la indústria, la construcció i activitats.
  L’exposició perllongada al soroll pot provocar efectes greus per a la salut afectant el sistema endocrí humà i el cervell, com alteracions de la son, malalties cardiovasculars, molèsties (una sensació de malestar general), deteriorament cognitiu i problemes de salut mental, tinnitus.

  El trànsit rodat és la font més predominant de soroll ambiental a Europa.

  S’estima que 125 milions de persones es veuen afectades per nivells de soroll del trànsit rodat superiors a 55 decibels (dB) Lden, inclosos més de 37 milions exposats a nivells de soroll superiors a 65 dB Lden.

  A l’exposició a soroll del ‘trànsit rodat s’afegeix:

  • soroll del trànsit ferroviari (gairebé 8 milions de persones exposades per sobre de 55 dB Lden),
  • soroll d’avions (gairebé 3 milions de persones exposades a més de 55 dB Lden), i
  • soroll industrial en zones urbanes (300 000 persones exposades per sobre de 55 dB Lden).

  La Directiva exigeix que els Estats membres preparen i publiquen, cada cinc anys, mapes de soroll i plans d’acció de gestió del soroll per:

  • Aglomeracions amb més de 100.000 habitants.
  • Carreteres principals (més de 3 milions de vehicles a l’any).
  • Principals ferrocarrils (més de 30.000 trens a l’any).
  • Aeroports importants (més de 50.000 moviments a l’any, inclosos petits avions i helicòpters.

  Annex 1, Immissió sonora a l’ambient exterior produïda per les infraestructures de transport viari, ferroviari i marítim de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.
  Avaluació en possible afectat (nivells d’immissió) d’acord UNE-ISO 1996-1: 2005 Acústica. Descripció, mesurament i avaluació de soroll ambiental. Part 1: Magnituds bàsiques i mètodes d’avaluació.

  Annex 7. Immissió de les vibracions a l’interior dels edificis, del Decret 176/2009 del 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els seus annexos.

  La normativa de seguretat en edificis públics assenyala l’obligació d’utilitzar sistemes d’alarma per veu en edificis públics d’alta concurrència (d’aforament superior a 500 persones). Els sistemes de megafonia amb missatges pre gravats i en connexió amb els sistemes de seguretat i incendis constitueixen els sistemes d’alarma per veu.

  Els sistemes d’alarma per veu pertanyen a la norma de producte  UNE EN 54-16: 2010  i UNE EN 54-24: 2010  dins de la col·lecció de normes de producte de “Sistemes de detecció i alarma d’incendis” i llistada en UNE 23007-1: 1996 anul·lada per UNE EN 54-1: 2011 que segons apareix en el CTE.

  Més Projectes

  Els Nostres Projectes:

  Infraestructures