Hotels

  Acústica i confort

  Acústica d’hotels

  Un bon projecte Acústic evita queixes i critiques en un futur,… és garantia de confort.

  En edificis tipus Hotel o residencial hem d’assegurar el confort acústic requerit per l’elevat nivell d’exigència dels clients en moments d’oci i relax.
  D’inici assegurarem elevats nivells d’aïllament acústic superiors als establerts per la normativa vigent (CTE). Aconseguirem d’aquesta manera la privacitat i nivell de soroll de fons requerit en dormitoris i estances de repòs.

  Elevats requeriments d’aïllament

  L’elevat grau d’aïllament requereix que la totalitat d’instal·lacions aportin de la mateixa manera nivells d’immissió controlats pel fet que el soroll de fons no va a emmascarar els nivells d’emissió generats per les instal·lacions.
  Especial atenció a quarts de màquines, ascensors, pas de conduccions de sistemes de renovació d’aire, cambres de bombes, transmissió de vibracions de maquinària situada a coberta, transformadors, cuina, sistemes d’extracció de fum, bugaderia, gimnàs, spa, cambres frigorífiques , etc, …
  Especial atenció per a zones de reproducció musical com a bar / disc / cafeteria així com en zones comunes per evitar les molèsties de caminar, o trànsit de maletes o carros de servei, …
  D’altra banda hem de posar l’accent en el tractament antivibratori de determinades fonts com piscines, hidromassatges o jacuzzis per evitar la transmissió de molèsties a estades confrontants.

  Un correcte disseny ACÚSTIC a nivell de projecte ens facilitarà enormement les solucions constructives aconseguint tractar de forma eficiente i optimitzant recursos.

  Destaquem de la mateixa manera la necessitat d’obtenir uns nivells de confort acústic a l’interior d’espais dedicats a la paraula com a sales de congressos, reunions o videoconferències, així com en cafeteria, restaurant.

  El correcte projecte Acústic evita queixes i critiques en un futur,… és garantia de confort.

  Més Projectes

  Els nostres Projectes:

  Hotels