Auditoris

  Dissenys pensats per a una millor qualitat de so

  Consultor Acústic

  La figura del Consultor Acústic la proposem com un col·laborador adjunt a l’equip redactor del Projecte Arquitectònic. La nostra tasca radicarà en proposar solucions tant en l’àmbit d’aïllament acústic de la sala, procurant que cap focus extern pugui pertorbar l’activitat de la sala. Així com en l’àmbit de condicionament acústic proposant els materials necessaris per assegurar l’acústica més adient per l’activitat prevista, inclòs de forma variable i la dimensió del reforç electroacústic.

  L’acústica de sales es fonamenta en l’estudi del volum, la forma i els materials de revestiment d’un espai a fi de garantir la qualitat sonora que requereixi el seu ús.

  Les característiques acústiques exigides en un espai varien segons la funció d’aquest. Per cada cas; sales de concerts simfònics (auditoris), sala de música de petit format, teatres, sales de conferències, etc., el disseny acústic ha de ser diferent.

  Amb el projecte de condicionament acústic preveiem la resposta de la sala a partir del seu model tridimensional. Utilitzem un software específic per acústica d’espais i avaluem com arriba l’energia a tots els punts de l’audiència.

  Cada espai té uns requeriments establerts per una sèrie de paràmetres acústics o factors recomanats. La simulació acústica ens permet controlar tots aquests paràmetres, per bandes de freqüència, a fi de controlar-los en tot el seu espectre de freqüències.

  Si un espai pateix un mal disseny acústic, un desequilibri freqüencial, un excés o una manca d’absorció, o bé si té una forma incorrecta o un volum no adequat, aquest espai no podrà donar resposta a la demanda del seu ús i apareixeran problemes de reflexions indesitjades o ecos, manca d’intel·ligibilitat o de sonoritat, desequilibri freqüencial, pèrdua de qualitat sonora, o pèrdua de confort acústic. Per tant, el disseny acústic és imprescindible perquè l’espai o la sala sigui útil per les funcions per les quals està dissenyada.
  Inteligibilitat (RASTI i %ALCons)
  C₅₀ (Speech Average)
  RT mid
  Definició (D)
  Sonoritat (S)

  Més Projectes

  Els Nostres Projectes:

  Auditoris