Estudi d’ Impacte Acústic

    Projecte Bàsic Executiu CENTRE CIVIC CAN PORTABELLA

    Promotor: AJUNTAMENT DE BARCELONA 2014

    Arquitecte: Josep Bunyesc i Palacin

    El projecte està basat en la modernització i ampliació d’un casal de barri per a l’ajuntament de Barcelona. L’edifici, anomenat Can Portabella, està situat al barri de Sant Andreu i era la residència del propietari d’una antiga fàbrica, al segle XIX. Recentment, l’ajuntament l’utilitzava per a activitats socials, però estava obsolet pel que fa a sistemes, flexibilitat dels espais i durabilitat. Per això, l’edifici s’amplia per una de les seves façanes i la resta es renova totalment, conservant les altres façanes i el terra de la primera planta. Els criteris seguits en aquesta millora estan basats en l’ús de materials de baix impacte mediambiental i en la reducció en el consum de recursos. L’ampliació està construïda amb fusta, emprant una estructura lleugera de fusta en façanes i col•locant 16cm d’aïllament natural a l’interior de l’entramat. Per als nous sostres i les parets de càrrega interior s’utilitza contra laminat. Per a la coberta ventilada, aïllada amb 24 cm de cotó reciclat, utilitzem estructura amb bigues de fusta, també. Les parets de façana existents, de 45 cm de gruix, queden ben aïllades per l’exterior amb 12 cm de fibra de fusta i acabades amb morter transpirable, que garanteix una estabilitat tèrmica dia-nit. Es fiquen noves finestres de fusta, i en totes elles s’hi instal•len noves proteccions solars mòbils. Una gran obertura en la façana sud permet al sol entrar fins a l’atri central i l’espai de circulacions.