Silenciadors

  SILENCIADORS ACÚSTICS

  La pèrdua d’inserció es mesura en dB. És el nivell d’atenuació real o reducció de soroll del silenciador. La pèrdua d’inserció es pot restar directament dels nivells de soroll de la font sempre que l’embocadura, apantallat o tancament estigui dissenyat d’acord amb aquesta atenuació.

  Hem de tenir en compte el soroll generat, a causa de l’aire que flueix a través del silenciador en cada projecte corregint-se en fase de disseny. És a dir, l’aire de subministrament ingressa als silenciadors a una velocitat frontal (m/s) i després accelera a mesura que passa entre els deflectors del silenciador o el nucli del silenciador circular.
  Aigües avall (sortida) del silenciador, l’aire s’expandeix.

  L’aire s’accelera i després s’expandeix. Aquesta expansió provoca soroll generat. Amb un silenciador amb flux d’aire positiu / cap endavant / de subministrament, obté atenuació (pèrdua d’inserció) i soroll generat.

  En cada projecte preveurem la pèrdua de càrrega aportada així com tindrem en compte les velocitats d’aire i efectes de turbulències, optimitzant en cada cas l’atenuació assolible respectant el rendiment necessari de la instal·lació.

  Disseny del comportament aerodinàmic i acústic constant en la totalitat de la cadena de treball.

  Pèrdua de soroll per inserció dinàmica a través del silenciador. S’expressa en decibels (dB) a cada banda d’octava de freqüència (Hz).

  Velocitat frontal: Relació de la taxa de flux d’aire sobre l’àrea de la secció transversal del conducte en m2.

  Flanqueig del conducte: el soroll transmès en el material d’acer del conducte limita eficaçment el soroll del silenciador rendiment a 50 dB aproximadament en conductes estàndard de xapa metàl·lica sense tractar.

  Flux cap endavant: el flux d’aire en el silenciador en la mateixa direcció que la propagació de soroll.

  Freqüència: l’atenuació de soroll del silenciador s’expressa per a cada una de les 8 bandes de vuitena.

  Caiguda de pressió: Del flux de gas a través del silenciador, en mmca.

  Flux invers: el flux d’aire en el silenciador està en la direcció oposada a la propagació de soroll.

  El flux invers passa quan l’aire i les ones sonores viatgen en direccions oposades, com en un sistema típic d’aire de retorn. En condicions de flux invers, el so es refracta allunyant-se de les parets i cap al centre del silenciador del conducte.

  Self-Noise: soroll generat en el silenciador i causat per la interacció del gas amb el silenciador.
  S’expressa en potència acústica en dB i varia amb la velocitat del flux de gas.

  El flux cap endavant passa quan l’aire i les ones sonores viatgen en la mateixa direcció, com en un sistema d’aire condicionat o descàrrega de ventilador. En condicions de flux directe, el so d’alta freqüència es refracta cap a les parets del silenciador del conducte.

  AA – SIL L = 300, 600, 900, 1200, 1800, 2400 mm
  Atenuació d’acord amb les dades aportades i justificació tècnica de la nostra enginyeria.
  Rw = 27 dB – 48 dB

  * Disseny a mida. Acabat en xapa galvanitzada, reforç estructural, sistema de bafle aerodinàmic. Càlcul d’atenuació, velocitat d’aire, pèrdua de càrrega en funció de dades aportades. Complements, reixes, viseres, reforços, embocadures a mida.

  Més Projectes

  Els nostres Projectes:

  Silenciadors