Pantalles acústiques

  Aïllament del soroll

  Aïllament acústic amb pantalles

  La funció principal de les barreres acústiques és protegir els receptors de soroll excessiu generat pel trànsit rodat, soroll industrial, màquines de climatització, etc.
  Si bé la responsabilitat de mitigar el soroll de trànsit rodat recau en els projectes vials o de promotor quan l’edifici és el que s’instal·la prop d’una infraestructura existent* (Veure CTE), les pantalles acústiques es consideren les mesures de mitigació de soroll més raonables disponibles.
  Cal considerar molts factors en el disseny de les barreres acústiques. En primer lloc, les pantalles han de ser acústicament adequades. Un disseny optimitzat de pantalles acústiques necessitaria les degudes consideracions tant des del punt de vista acústic, urbanístic, estètic, impacte visual, etc….,
  El material, la ubicació, les dimensions i les formes de les pantalles acústiques poden afectar el rendiment acústic.
  El camí en línia recta original des de la font al receptor ara es veu interromput per la pantalla de soroll. Depenent del material de la pantalla contra el soroll i del tractament de la superfície, una part de l’energia del soroll original es reflecteix o es dispersa cap a la font. Altres porcions són absorbides pel material de la pantalla contra el soroll, transmeses a través de la pantalla contra el soroll o difractades en l’extrem superior de la pantalla contra el soroll.

  El soroll transmès, però, continua cap al receptor amb una “pèrdua” d’energia acústica (energia acústica de reflexió i part transformada en calor).

  Perquè una pantalla sigui completament efectiva, la quantitat d’energia sonora que la travessa ha de ser significativament menor que la que passa per la part superior mitjançant l’efecte de difracció

  En les etapes de disseny i construcció hem de cuidar els detalls per evitar ponts acústics, escletxes, ja sigui amb els panells contigus, al llarg de la part inferior o espais per a senyals de trànsit, unions de construcció o juntes de dilatació.
  L’eficàcia d’una pantalla prima d’una determinada alçada pot augmentar acostant l’extrem de difracció a la font de soroll, augmentant així la diferència de trajectòria. Quan es col·loca una pantalla alta prop de la calçada, inclinar la secció superior cap a la font pot proporcionar un benefici addicional. L’augment de nombre d’extrems difractant també pot millorar considerablement l’atenuació.
  En la majoria dels casos, serà relativament costós proporcionar més d’una pantalla, però, al col·locar panells laterals curts a una pantalla de manera que hi hagi diversos elements d’infractors en el mateix nivell, pot augmentar el nombre d’extrems difractant. Els assaigs a gran escala amb una pantalla de triple tall han demostrat beneficis de fins a 3 dB (A) en determinades circumstàncies. Haurem de garantir la seguretat integral del projecte mitjançant un òptim dimensionament estructural.

  El disseny i els materials utilitzats en les pantalles acústiques se seleccionaran per garantir que factors com la resistència a l’envelliment / corrosió, la resistència a l’impacte i la resistència al foc, etc. puguin satisfer els requisits especificats de cada projecte.

  Més Projectes

  Els Nostres Projectes:

  Pantalles acústiques