Insonorització

Sense necessitat d'obres ni moure instal·lacions

Salut i insonorització

El soroll excessiu danya greument la salut i interfereix en les activitats diàries de les persones a l’escola, la feina, la llar i en moments d’oci. Pot pertorbar el son, causar efectes cardiovasculars i psicofisiològics, reduir el rendiment i provocar respostes de molèstia i canvis en el comportament social.

La insonorització és qualsevol mitjà de reduir la pressió sonora respecte a una font i un receptor de so determinats.

Hi ha diversos enfocaments bàsics per reduir el so: atenuació per distància entre la font i el receptor, interposar barreres de soroll per reflectir o absorbir l’energia de les ones sonores, fer servir estructures d’amortiment com deflectors o silenciadors.

Existeixen 5 aspectes bàsics en la reducció de so (absorció, amortiment, desacoblament, distància i aportació de massa) .

Sol·licita més informació