Estudi d ‘Impacte Acústic .Projecte Bàsic Executiu

    Promotor: ECO HOTEL TERRA BONANSSA 2015

    Arquitecte: Alejandro Royo.

    Font: Projecte Acústics Ambient SL

    Font:: Hotel Terra EcoHotel Bonansa.

    La construcció bioclimàtica, amb un disseny contemporani tant en les formes com en la selecció de materials (la fusta és el principal element constructiu), utilitza els recursos naturals per optimitzar els consums energètics i l’impacte mediambiental, amb l’ús de la biomassa com a font d’energia.